Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och en suppleant. Styrelsemöte äger rum första måndagen i varje månad utom juli samt december-januari. Har du frågor, synpunkter eller tankar och idéer tveka inte på att kontakta någon av oss. Vi finns till för din skull!

Styrelsen

Har du funderingar, frågor eller synpunkter på något ang. klubben, banan och klubbens verksamhet så är du välkommen att maila styrelsen.

Lars Nilsson

Ordförande

Bengt Sunesson

V. Ordförande

Eva Larsson

Kassör
  • Mobil: 073-5316964

Hans Lif

Sekreterare

Louice Elisson

Ledamot

Bengt Svensson

Suppleant

Stefan Åkfors

Adjungerad PRO