Bankommitté

Om du är intresserad av hur banan utformas och vill deltaga i banans utveckling är du välkommen att kontakta nedanstående personer.

Kent Gustafsson 073-4291344
Lena Svensson 076-0104389

Under bankommittén engagerar sig dessutom många medlemmar som hålvärdar. Varje hål har minst en hålvärd. Hålvärdens uppgift är att se över så tee är ren och snygg, lägga tillbaka torvor, laga extra nedslagsmärken, se till att bunkrarna är i sin ordning iap. växande gräs i kanter och bunker mm. på sitt respektive hål.

Är du intresserad av att vara hålvärd är du välkommen att meddela Lars Nilsson telefon 0768097985 eller maila. lasse.w.nilsson@gmail.com Man kan vara flera att hjälpas åt på samma hål.

1 Bo Olsson
2 Anna-Karin Andersson
3 Pelle Johansson
4 vakant  
5 Ove Bärgman
5 Elisabeth Bärgman
6  
Kaj Jonsson
8 Ulrika Lyngsaa
9 Gunnar Lyngsaa
9 Per Marmander
10 Kjell Karlsson
11 Kent Gustafsson
  Tobias Andersson
12 Kjell Andersson
13 Magnus Johansson
  Maria Johansson
14 Isabell Karlsson
  Ingemar Karlsson
15 Jerry Niemi
16 Martin Segerdahl
17 Stefan Duerlund
18 Lars Nilsson
  Billy Gustafsson