Att spela tävling på Harabäcken

På Harabäcken är tävlingar en naturlig del av golfen och det är trivseln som kommer i första rum. Vi hoppas att du ska hitta tävlingar som intresserar dig och din golf!

Under året arrangerar vi flertalet tävlingar. På alla tävlingar utom klubbmästerskapen får alla oavsett klubbtillhörighet deltaga.

Utöver våra klubbtävlingar arrangerar vi i samarbete med Hallands Golfförbund åldersseriespel och juniortävlingar. Andra tävlingar som arrangeras är Hallands Gentlemen.

Anmälan gör man till respektive tävling i "Min Golf".