Medlemskommittén

 

Medlemskommittén

Från och med 2013 består medlemskommittén av representant från samtliga kommittéer. Målet med detta är att effektivisera våra klubbaktiviteter och öka våra gemensamma aktiviteter i klubben.

Har du idéer eller funderingar på aktiviteter som gynnar klubben och dess utveckling är du varmt välkommen att kontakta medlemskommitténs sammankallare.

Väl mött!

Sammankallande Mailadress Telefon
Lasse Nilsson lasse.w.nilsson@gmail.com 076-8097985