Bankommittén

Om du är intresserad av hur banan utformas och vill deltaga i banans utveckling är du välkommen att kontakta nedanstående personer.

   
   
Kent Gustafsson 073-4291344
Patrik Karlsson 070-6881164
Lena Svensson 076-0104389
   
   
   

Under bankommittén engagerar sig dessutom många medlemmar som hålvärdar. Varje hål har minst en hålvärd. Hålvärdens uppgift är att se över så tee är ren och snygg, lägga tillbaka torvor, laga extra nedslagsmärken, se till att bunkrarna är i sin ordning mm på sitt respektive hål.

Hål 1 Agneta Lindström                        Bo Olsson 
Hål 2 Pelle Johansson                          Anna-Karin Andersson
Hål 3    
Hål 4 Bengt Sunesson  
Hål 5 Ove & Elisabeth Bärgman  
Hål 6 Ewa Gomark  
Hål 7               Elvy Bengtsson
Hål 8 Kent Gustafsson                     Olle Bengtsson
Hål 9 Per Marmander  
Hål 10 Lars Nilsson                              Kjell Karlsson
Hål 11 Åsa Bjurinder  
Hål 12 Kjell Andersson  
Hål 13    
Hål 14    
Hål 15 Magnus & Maria Johansson  
Hål 16 Ingemar Karlsson  
Hål 17 Stefan Duerlund  
Hål 18 Patrik Karlsson Ingemar G Karlsson