Nya markeringar på banan

Tidigare i våras hade vi möte på klubben angående banans markeringar. Deltagare på mötet var bankommittén, tävlingskommittén, Fredrik och Stefan. Sedan var Fredrik och Stefan på banan tillsammans med regelexperter från Hallands Golfförbund som tyckte våra tankar var bra.

Vi diskuterade banans markeringar i och med de nya golfreglerna som trädde i kraft vid årsskiftet. Följande förändringar har skett på banan:

Hål 3 så markeras det röda pliktområdet med rött runt hela vattnet.

Hål 4 A) På en viss sträcka på staketet på höger sida sitter elstängsel på banans sida. Det kommer vara fri drop om dessa stör svingen. (Ligger du så nära staktetet så det är staketet som är i vägen får du ingen fri dropp.)
B) På höger sida med ca 100 m kvar till green är de vita pinnarna, out bytts till röda pinnar, rött pliktområde.

Hål 9 har det satts upp vita pinnar på höger sida, ca 8 meter in från tjockruffen. Detta för styra spelaren att slå utslaget mer vänster för att skydda husbilsparkeringen.

Hål 10 på höger sida har området till höger vid doglegen markerats som rött pliktområde.

Hål 15 på höger sida har de vita pinnarna bytts ut till röda pinnar med grön topp. Den gröna toppen visar att utanför markeringen är det miljökänsligt område och spel och stans innanför området är förbjudet.

Hål 16/17 Mellan hål 16 och 17 kommer området med tjockruff och björkar att bli markerat som rött pliktområde.

Hål 18 A) har vi flyttat outpinnarna på höger sida vid green så att gärdesgården är numer innanför banan.
B) Outpinnarna bakom green har tagits bort, vattnet mellan green och parkeringen är rött pliktområde även om det inte sittar någon röd markering. 

Alla gula markeringar har bytts ut till röda markeringar. Nu gäller samma droppningsregler i samtliga pliktområden på banan. Alt 1) Spela bollen från föregående plats, Alt 2) Droppa 2 klubblängder från skärningspunkten, Alt 3) Droppa bollen på flagglinjen.

Vi har anslagit nya lokala regler på anslagstavla i klubbhuset och på hemsidan, dock kommer de uppdateras med ny text angående fri dropp för elstängsel på hål 4 så snart de kommer från Hallands Golfförbund.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Juniorträningen startar vecka 16! 2020-04-08
Inga tävlingar april-juni 2020-04-06
Caféet har öppnat 2020-04-02
Banstatus 2020-03-20
Årsmötet ställs in 2020-03-19