Fåglar letar mat i fw

Tyvärr så är det mycket mask och larver i fw som fåglar gillar att leta upp. Därför är fw på många hål fläckvis pickad. Hål 16 är värst och illa, annars påverkas inte spelbarheten av banan då det i anslutning till pickat område finns orörda fw-ytor men det ser tråkigt ut.

En positiv del i detta tråkiga är att där det pickas verkar gräset vara som svagast vilket gör när våren kommer och vi sår i dessa ytor kommer gräset i förlängningen att bli starkare.

Kommentarer