Årsmötet ställs in

På grund av det numer så kända Corona-viruset Covid-19 kommer inte vår-årsmötet att hållas som planerat utan flyttas fram. Nytt datum meddelas när situiationen har föräbättrats och rekomendationerna att inte samla mycket folk på liten yta ändras.

/ Styrelsen

Kommentarer