Klimat & Miljöarbete

Världen står inför tuffa klimatutmaningar med global uppvärmning, fler naturkatastrofer i form av kraftiga regnovädet, torka och bränder. Även hos oss i Sverige. Vi är glada att vi drar vårt strå till stacken.

Elförsörjning & drivmedel

Vi har installerat 330 m2 solpaneler som sitter på taket på vår maskinhall i västilg och sydlig riktning. Denna el används till uppvärmning och drift av vår verkstad, klubbhus, shop och våra ställplatser för husbil & husvagnar. Dessutom är fastigheten delägare i vindkraftverk så vi säkerställer klimatsmart el även under molniga dagar.

Hela vår maskinpark med ca 15 fordon som går på diesel har vi ställt om för drift på det förnyelsebara bränslet HVO100. Detta har reducerat vår dieselanvändning med ca 9 kubikmeter per år. Tack vare dessa förbättringar minskar vi våra koldioxidutsläpp med ca 50-55 ton per år.

På sikt kommer vi komplettera vår anläggning med laddningsstolpar för medlemmar och gäster med elbilar så laddning kan ske enkelt och smidigt under golfrundan. El från solpanelerna ger el till bilarna.


Laddning elbil
Kommer du med en elbil laddar du den smidigt nära 9:ans green. Gå in på app.laddkoll.se i webläsaren. Logga in och skapa konto. Följ fortsättningsvis anvisningarna på sidan.


Miljö för djur & insekter

Ute på banan har vi olika naturliga insektshotell för att främja insekternas utveckling. Till exempel har vi på hål 2 till vänster en stock och ris, mellan hål 2 & 3 sparar vi nedfallna grenar och träd som blir naturliga boplatser i skyddad miljö.

Längs med banan har vi fågelbon och många naturliga platser för fåglar. På hål 15 och 16 har vi bland annat svanar som häckar och lever. 

Vi är väldigt stolta över det arbete vi gör, ingen kan göra allt men alla kan göra lite.